ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสัมพันธ์ ถาวรอ้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2ถึงแก่กรรม 
2นางเปรมปรี ชุมภูชุมชนบ้านพบพระลาออกจากราชการ 
3นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวิโยคท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35
4นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณบ้านร่มเกล้า 3โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป.หนองคาย เขต 2
5นางสาวกัลยาณี จันทรปิติกุลบ้านแม่ละมุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต 1
6นายณัฐวุฒิ จันทร์จ้อยรวมไทยพัฒนา 3โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว สพป.หนองคาย เขต 1
7นางสาวสาลินี โฮมแพนป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.25
8นายวิเชษ เย็นฉ่ำไทยรัฐวิทยา 61โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.38
9นางสาวพัชรีภรณ์ แสนอินทร์ญาณวิศิษฎ์โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป.พิษณุโลก เขต 3
10นายพัชญภณ สารสาชุมชนบ้านแม่ต้านสพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 1