ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประนอม แก้วมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2ศธจ.เชียงใหม่ ศธจ.เชียงใหม่