ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนัยนา บุญมาบ้านห้วยนกกกลาออกจากราชการ 
2นางสาวมนิดา อดิศัยสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 1
3นายสุรเชษฐ์ แก้วทาสีบ้านทุ่งถ้ำโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
4นางสาวเขมิกา เลิศดวงพรบ้านแม่อมกิโรงเรียนสมเมยวิทยาคม สพม. เขต 34
5นางสาวเนตรนภา ดอนจันทร์เขียวรวมไทยพัฒนา 5โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2
6นายกิตติศักดิ์ กุนามาชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป.น่าน เขต 1
7นางสาวจตุพร อรุณสุวรรณบ้านแม่กลองน้อยโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
8นางสาวศิริรัตน์ สมบุณร์นาคบ้านยะพอโรงเรียนบ้านวารี สพป.เชียงราย เขต 2
9นายณัฐพงษ์ บุญวิเศษบ้านยะพอโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2
10นางเครือวัลย์ ภู่ประเสริฐ (ฤทธิ์อุดม)บ้านแม่อมกิโรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป.มหาสารคาม เขต 2
11นายฐิติพงศ์ ปริยวาณิชบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3
12นางสาวพิชยา ไทยแท้บ้านน้ำหอมโรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
13นางสาวจิราวรรณ พร้อมญาติบ้านค้างภิบาลโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
14นางศิริพร เมืองมูล(อิ่นแก้วเครรวมไทยพัฒนา 3โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1
15นายหริภุญไชย จินาติบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
16นางแสงคาร สิงหล้าบ้านแม่ตาวใหม่โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.เขต 38